Hậu bối `ngáo đá quanh dây ở sài gòn

Phía nam những người trẻ `diễn xiếc` ngũ cả hai tay ngươi, ở lại có thích đáng trên đường dây thả xuống đường và nằm bất tỉnh. Sau đó ông ta thăm khủng hoảng.